Drukuj
Podczas Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego które odbyło się 6 lutego 2016 roku.
Strażacy OSP Łochów spośród swojego grona wybrali do Zarządu OSP 8 strażaków.
W wyniku tego ukonstytuował się następujący Zarząd OSP

 

Zarząd OSP w Łochowie:

 

Prezes: Elżbieta Nurkiewicz
 
Naczelnik: Tomasz Przyborowski
Z-ca Naczelnika: Rafał Cengelenga
Sekretarz: Nina Bobrowicz
Skarbnik: Stanisław Jarząbek
Gospodarz: Tadeusz Nurkiewicz
Członek zarządu: Mieczysław Jaźwiński
Członek Zarządu: Paweł Sęk

 

Komisja rewizyjna:

 

Przewodniczacy komisji rewizyjnej: Grzegorz Iskra
Sekretarz komisji rewizyjnej: Tomasz Jarzec
Członek komisji rewizyjnej: Sylwester Kukiełka
Copyright © 2011-2019 OSP Łochów Al. Węgrowska 102
Powered by BOBER